Hart voor het Park

Dit initiatief wordt genomen door de actiegroep “Hart voor het Park”. Het is de bedoeling om elke woensdagavond vanaf 19 uur samen te komen in het park Tempelhof. Er wordt petanque gespeeld, gekubbed maar vooral gebabbeld. Door deze samenkomsten hopen wij dat er een “solidariteit” ontstaat onder de bevolking om dit park in zijn huidige staat te bewaren.

Iedereen is welkom. Iedereen brengt zijn eigen drank/eten mee ook al wordt er goed verdeeld en gedeeld.

Hart voor het Park 1
Hart voor het Park 2
Hart voor het Park 3
Hart voor het Park 4