Bart CRAANE

Plaats op lijst: 4
Functie: Verkiezingskandidaat
Email:

Persoonlijke boodschap

Mijn naam is Bart Craane. Ik ben getrouwd met Mieke Quirijnen uit Rijkevorsel en samen hebben we drie kinderen: Gijs (10), Stien (9) en Noor (5). Wij wonen in de Meergoorstraat, waar het groen en rustig is.

Ik geef al twaalf jaar Engels en Duits in het Klein Seminarie in Hoogstraten. De laatste jaren nog slechts halftijds, omdat ik ook nog schepen ben. Verder ben ik ook nog bestuurslid van PWA – Beerse en het Autonoom Gemeentebedrijf Beerse.

Voor hobby’s blijft er weinig tijd over, maar ik tracht me nog steeds verder te engageren voor speelplein Don Bosco vzw, de triatlon van Den Hout en het koor Amabile.

De beleidsdomeinen die me interesseren hebben vooral betrekking op mensen, leven en welzijn. Dat betekent dat ik me bezighoud met onderwijs, jeugd, kinderopvang, wijken, sociale economie, toerisme, preventie en welzijn en kansarmoede. Wat me juist boeit, dat zijn de mensen: jong en oud, rijk en arm. Dankzij de vier adviesraden die ik trouw volg en de vele andere contacten die ik heb, hoop ik de mensen goed aan te voelen om zo te zorgen voor een betrokken gemeentebestuur.

Persoonlijke informatie

Naam: Bart CRAANE