Jos Van Raak

Plaats op lijst: 26 Bis
Functie: Verkiezingskandidaat
Email:

Persoonlijke boodschap

Ik ben getrouwd  met Marie-José Bosch en samen hebben wij 2 kinderen en

5 achterkleinkinderen. Beroepshalve was ik tot mijn 63-ste actief als leraar wetenschappen in het Sint-Pietersinstituut te Turnhout.

Ervaring en continuïteit: al meer dan 36 jaar zijn ik of mijn echtgenote actief in het bestuur van de gemeente, eerst als lid van de gemeenteraad en nu van de OCMW-raad.

Alhoewel ik niet op de lijst voorkom zal ik mij sterk inzetten voor CDE-Vlim.be en wil ik mijn mandaat in de OCMW-raad verder uitoefenen.

Mijn bekommernis: mensen zolang in hun eigen omgeving te laten wonen en als het echt niet meer anders kan, zorgen voor een menswaardig bestaan in het woonzorgcentrum of serviceflats.

Mijn hobby’s: wat klussen in of rond ons huis of dat van de kinderen  en als de tijd het toelaat genieten van de rust en de natuur.

Persoonlijke informatie

Naam: Jos Van Raak