Paul JACOBS

Plaats op lijst: 11
Functie: Verkiezingskandidaat
Email:

Persoonlijke boodschap

Ik ben 66 jaar, en behoor dus al enkele jaren tot de “seniorengroep”. Samen met mijn echtgenote Greet De Peuter woon ik aan de Hemelrijkstraat. We hebben drie dochters, Katrien, An en Tinne die op hun beurt gezorgd hebben voor een nageslacht van 6 kleinkinderen.

Het vroegere “Belgian Oak Works” (Meubelambacht) heeft mij in de jaren 60 naar Beerse gebracht. Gedurende ongeveer de 30 jaren daarna ben ik regio-directeur geweest van VKW-Kempen (Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Kempen). Samen met andere bedrijfsleiders heb ik de beschutte werkplaats Alito opgericht.

Mijn engagement in de parochie en binnen de muziekvereniging, zorgden ervoor dat tijdens mijn actieve beroepsloopbaan, mijn schaarse vrije tijd goed besteed werd. Nu ik “op rust” ben, heb ik meer tijd om een reeds lang sluimerend verlangen, mij actief inzetten in de politiek, te kunnen realiseren. Als één van de “senioren” van Beerse ben ik ervan overtuigd dat hier voor mij nog veel werk te doen valt.

Persoonlijke informatie

Naam: Paul JACOBS