Staf WILLEMSENS

Plaats op lijst: 1
Functie: Burgemeester
Email:

Persoonlijke boodschap

Ik ben Staf Willemsens, 61 jaar, burgemeester en lijsttrekker van de CDE-Vlim.be lijst.

Ik heb gedurende de (bijna) voorbije bestuursperiode de boeiende functie van burgemeester kunnen uitoefenen mede dankzij de steun van velen maar vooral dankzij de steun van mijn echtgenote Klaar Van Tongerloo met wie ik ondertussen 36 jaar getrouwd ben. Samen hebben we 3 kinderen (Liesbeth, Hanneke en Jan) en zijn trotse grootouders van 6 prachtige kleinkinderen (Tess, Tor, Noor, Kaat, Pien en Huug). Donderdagavond tracht ik nog zoveel mogelijk vrij te houden om mijn favoriete hobby, zingen in het gemengd koor Egidius, uit te oefenen.

Van opleiding ben ik biochemist en ben bijna 39 jaar werkzaam in de researchafdeling van Janssen Pharmaceutica. Problemen oplossen in plaats van ze te omzeilen, heb ik in mijn professionele loopbaan zeker geleerd en pas ik ook toe in de politiek.

Mijn politieke interesse gaat voornamelijk uit naar het algemeen welzijn van de inwoners van Beerse-Vlimmeren.

Persoonlijke informatie

Naam: Staf WILLEMSENS