Volmacht

Als er mensen in je omgeving zijn die een attest hebben om niet te gaan stemmen, dan kan je een volmacht krijgen.

Klik <hier> om naar de website te gaan waar je een volmacht kan afdrukken.

Via een volmacht kan wie niet in de mogelijkheid is om te stemmen, bv. omwille van ziekte, alsnog zijn of haar stem uitbrengen. Zorg dus dat je volmachtformulieren bij de hand hebt zodat je iemand kan bijstaan om op een correcte manier een volmacht te geven.

Alvast enkele weetjes over stemmen met volmacht:

 • Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jou. De persoon die in jouw plaats stemt – de volmachtkrijger – moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen.
 • De volmachtkrijger kan slechts voor 1 volmachtgever stemmen bij volmacht.
 • Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige attesten naar het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat.

 • De persoon die in jouw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau:
  • het volmachtformulier
  • zijn identiteitskaart
  • zijn oproepingsbrief
  • jouw oproepingsbrief
  • het attest dat bewijst dat jij zelf niet kunt stemmen
Share this Page: