Vertraging RUP zonevreemde recreatie

N-VA zoekt modder om mee te smijten bij gebrek aan waarheden.

We merken dat N-VA stilaan zijn negatieve campagne op gang trekt. Aangezien ze een stilstandbeleid van vijf jaar moeten gaan verdedigen en dat niet te rijmen valt met hun kracht van verandering, moeten ze leugens naar buiten brengen en de schuld doorschuiven naar anderen.
Vandaag lazen we in de krant dat CDE-Vlim.be verantwoordelijk zou zijn voor het vertragen van dossiers en dat er opzettelijk gezorgd wordt voor het afremmen van het RUP zonevreemde recreatie. Dit is klinkklare onzin.

DE ACHTERGROND

Reeds 12 jaar geleden werd begonnen met de opmaak van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor de zonevreemde recreatie. De bedoeling hiervan is om een aantal sportieve recreatiegebieden die in het verleden gewoon ergens gegroeid zijn te regulariseren. CDE vond dit nodig om verenigingen garanties te geven naar de toekomst toe. Er werd enkele jaren sterk overlegd, gepland, gemeten, advies gevraagd.
In 2012 kwam echter BeersePlus aan de macht, gesteund door N-VA. Vanaf toen heeft het dossier vijf jaar stilgelegen. Aangezien de verkiezingen er aan komen wilde men toch nog snel dat dossier laten passeren om de stilstand niet te laten opvallen. Dit is de techniek van de BeersePlus en N-VA in bijna alle dossiers. Meer hierover later. Dus enkele maanden geleden kwam er een ontwerp RUP.
Eén van de zonevreemde recreaties is het ruiterterrein aan de Oostmalseweg / Nieuwe Dreef. CDE had gezorgd voor dat ruiterterrein en wou dus ook een definitieve bestemming voor dat terrein, zodat de ruiters daar zonder problemen hun activiteiten konden uitvoeren.

MAAR

De bedoeling was dat het ruiterterrein zou ontsloten worden door de nieuw aan te leggen parallelweg die ook de vaste brug en de kanaalzone zou ontsluiten. Helaas wil N-VA daar niet in mee en willen zij absoluut al het zwaar verkeer over de Nieuwe Dreef sturen.
N-VA heeft dan op dat ruiterterrein een zone om te bouwen ingekleurd die de parallelweg zou blokkeren. Daarop heeft CDE-Vlim.be een bezwaarschrift ingediend om te vragen om de bouwzone even groot te houden, maar te draaien, zodat later nog de parallelle ontsluiting van de brug zou kunnen gebeuren.
Dit gebeurde allemaal conform de procedure en binnen dezelfde aangegeven termijnen. Ook de gemeentelijke administratie zegt dat dit geen enkele invloed heeft op de te respecteren termijnen.

DE WAARHEID

CDE zorgde voor een ruiterterrein aan de Oostmalseweg.
CDE liet een RUP opmaken om te zorgen dat de ruitervereniging zich degelijk kon vestigen.
CDE-Vlim.be heeft een bezwaarschrift ingediend dat geen enkele dag vertraging oplevert en dat alle kansen blijft geven aan de ontwikkeling van het ruiterterrein.
N-VA en BeersePlus waren niet van plan om de kleedkamers en het sanitair van Vlimmeren Sport aan te pakken, maar zoals in andere dossiers voelen ze druk van de verkiezingen en zoeken ze een zondebok. Deze aanpassingen konden gebeuren zonder het voormelde RUP.
Het bezwaarschrift van CDE-Vlim.be was zeker niet het enige, dus er is geen sprake van vertraging door dat ene bezwaarschrift.
De gemeentelijke administratie bevestigt dat de termijnen gerespecteerd worden en dat er geen sprake is van vertraging.

Dit zijn de feiten; leugens zijn geen fundament om propaganda mee te voeren. Wij willen gaan voor een eerlijke en propere politiek.

Share this Post