RUP Zonevreemde recreatie

Op de gemeenteraad werd vanavond het veelbesproken dossier rond zonevreemde recreatie definitief vastgesteld. De visvijver Witven en sportcluster Leetereind genieten onze volledige steun. Ook het ruiterterrein heeft onze steun, maar bij het deelRUP van de ruiterverenigingen hebben we toch onze bedenkingen. Dit dossier brengt mogelijks het wegentracé van de parallelweg in het gedrang (zie ook ons vorig bericht).

Na het openbare onderzoek gaf de GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) zijn advies en antwoorden op de binnengekomen bezwaarschriften. CDE-Vlim.be besliste aan de hand van deze antwoorden om zich op de gemeenteraad van vanavond te onthouden bij dit dossier. Daar hebben we goede redenen voor.

De inplanting van de hal mag geenszins de parallelweg hypothekeren.

.
Volgens de GECORO dient een lokale overheid een voorzichtigheidsprincipe te hanteren, dit in afwachting van definitieve besluiten van de ontsluitingsweg. De inplanting van de hal mag volgens hen geenszins de parallelweg hypothekeren. Dit omdat er in plan-MER geen voorkeur is voor één van de tracés (Nieuwe Dreef of Parallelweg) en de voorkeur van de huidige gemeenteraad niet bindend is. Deze redenering volgen wij en zouden we graag gewaarborgd zien door een kleine aanpassing van de bouwzone. Dit is een gemiste kans.

Het college stelt ook dat dit dossier een parallelweg niet hypothekeert. Slechts 67% van de bouwzone mag bebouwd worden. Bij latere aanvragen van de ruitervereniging kan de gemeenteraad nog altijd het tracé van de parallelweg vrijwaren. Met dit in het achterhoofd onthouden wij ons vanavond bij de stemming over dit dossier.

Wij volgen dit dossier nauwgezet op en houden uiteraard de vinger aan de pols. De parallelweg is en blijft prioritair voor ons, maar wij willen geen enkel beletsel vormen voor de ruiterterreinen. De gemeentelijke diensten hebben dan ook bevestigd dat onze tussenkomsten tot GEEN ENKELE VERTRAGING hebben geleid dit dossier.

Share this Post