Samenwerken over grenzen heen

Functies in de samenleving.

In het derde millennium van onze tijdrekening leven we in een samenleving die zo organisch in elkaar zit dat we niet anders kunnen dan over gemeentegrenzen heen denken. Geen enkel dorp of geen enkele stad bestaat nog op zichzelf. Ons land bestaat dus niet langer uit een lappendeken van gemeentes, maar wel uit een ingewikkeld kluwen van functies die op elkaar aangewezen zijn. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we samenzitten om na te denken over de nuttige en zinvolle inrichting van dergelijke functies.

De reden dat we als Beerse in een stadsregionale samenwerking stappen is precies om te vermijden dat we een gedwongen fusie krijgen.

 

Samenwerken

Om onze maatschappij efficiënt en zo spaarzaam mogelijk in te richten is het verstandig om een samenwerking op poten te zetten, want we kunnen ons de vraag stellen: moet elke gemeente een ziekenhuis hebben; een cultureel centrum? Soms kan je dingen beter samendoen. Daarom kozen CDE en Vlim.be in het verleden resoluut voor een samenwerking met Turnhout, Vosselaar en Oud-Turnhout. Aanvankelijk gebeurde dit in een projectvereniging, die intussen uitgegroeid is tot een heuse stadsregio. Op die manier kunnen we gemeenschappelijke doelen nastreven inzake mobiliteit, wonen, sociale economie… Dit is zeker en vast niet altijd een antwoord, maar de vier partners trachten er samen in te groeien.

Doel?

CDE-Vlim.be kiest er voor om op deze manier verder te werken. Geert Bourgeois (N-VA) pleit zelf voor gedwongen fusies, maar daar wil CDE-Vlim.be niet in meegaan. De reden dat we als Beerse in een stadsregionale samenwerking stappen is precies om te vermijden dat we een gedwongen fusie krijgen, dus we hopen dat N-VA dit op federaal vlak niet doorduwt, ook al lijkt men dat op lokaal vlak niet te durven uitspreken.

Uiteindelijk willen we een stadsregio waarin we een aantal zaken samen aanpakken, omdat ze beter op het juiste niveau worden georganiseerd. Zo willen we de verplichte fusie met Turnhout vermijden die door N-VA zou worden opgelegd als zij dit in een regeerakkoord kunnen afdwingen.

Share this Post