Een verdiend akkoord

CDE-Vlim.be slaat de handen in elkaar met BEERSEPlus om de volgende zes jaren het beleid van de gemeente Beerse uit te maken.

Na weken van onderzoek, informatie verzamelen, gesprekken voeren, duiding krijgen en gesprekken voeren met alle partners was het voor CDE-Vlim.be duidelijk: om ons programma maximaal te realiseren wordt BEERSEPlus de beste partner.

De kiezer had de kaarten erg moeilijk gedeeld bij de gemeenteraadsverkiezing. De oppositie kwam sterk uit de verkiezing en dat was een teken voor een nieuwe koers binnen het beleid, maar de resultaten zorgden er niet voor dat er een eenvoudige koers kon gevaren worden. Dit legde bij CDE-Vlim.be de opdracht om te zoeken naar een evenwichtige coalitie die voldoende positief en constructief was om gezamenlijk te gaan besturen. We ontdekten gaandeweg dat BEERSEPlus niet enkel een positieve campagne had opgezet, maar ook in de onderhandelingen zeer constructief meedacht. We besloten dan ook om een spons te vegen over het verleden en met hen in zee te gaan, werkend aan een positief, innovatief en participatief traject om onze gemeente te besturen.

De moeilijke dossiers waren het NDC en de ontsluiting van de kanaalzone. Voor het NDC in park Tempelhof is de enige mogelijkheid de geldende procedure te volgen. We wachten het beroep tegen de bouwvergunning af. Indien er geen vergunning komt, wordt een nieuw project op een nieuwe locatie opgestart. Indien de vergunning wel gehandhaafd blijft, dan wordt verder onderzocht of er binnen het PPS contract en procedure naar een andere locatie kan gegaan worden. Na vergunning wordt er dus ofwel verdergegaan in een licht afgeslankte vorm ( max. 15% ) of wordt er op andere locatie een project voorzien binnen bestaande contract/procedure.

Voor de ontsluiting betekent dit dat het proces voor het RUP in huidige vorm wordt gevolgd, maar dat onderzocht wordt hoe er in de loop van het proces de parallelweg als initiatief ingepast kan worden zonder dit strategisch project substantieel te vertragen.

Dit compromis vormde een basis van vertrouwen en in beide programma’s vonden we heel wat zaken waaruit een sterk bestuursakkoord kan gebouwd worden. Tegen het einde van het jaar zal er een sterk bestuursakkoord worden voorgesteld.

Wat de samenstelling van het college betreft, levert CDE-Vlim.be de burgemeester en 3,5 schepenmandaat en BEERSEPlus 1,5. De verdeling gebeurt als volgt:

Burgemeester Bart Craane CDE-Vlim.be
Eerste Schepen Ingrid Van Genechten CDE-Vlim.be
Tweede Schepen Hans Woestenborghs BEERSEPlus
Derde Schepen Rommy Swinnen CDE-Vlim.be
Vierde Schepen Stefan Poortmans BEERSEPlus vanaf 2022: Isabelle Druyts
Schepen Sociale Zaken Staf Willemsens CDE-Vlim.be vanaf 2022: Annemie Guns
Voorzitter gemeenteraad Freddy Smans CDE-Vlim.be

Wij zullen de komende zes jaren keihard werken om van onze mooie gemeente nog warmer te maken en in te zetten op verbinding waar mogelijk.

Share this Post