Bestuursakkoord 2019-2025

CDE-Vlim.be en BEERSEPlus gaan de komende 6 jaar voor een duurzaam, participatief en innovatief beleid in samenwerking met een hele rijke waaier aan verenigingen, organisaties en ondernemingen.
In dit bestuursakkoord dat al in ruime mate rekening houdt met input van bovenstaande groepen, wordt ingegaan op alle aspecten van zowel gemeente, OCMW, AGB en scholengemeenschap en deze worden opgedeeld volgens onderstaand schema :

A. Strategische projecten
B. Veiligheid
C. Burger en Welzijn
D. Wonen en Werken
E. Ontspannen en Ontwikkeling
F. Ondersteunende Diensten

Dit bestuursakkoord zal inhoudelijk verwerkt worden in een startnota meerjarenplan die in de loop van 2019 nog onderwerp zal zijn van participatief proces met gemeenteraad, adviesraden, verenigingen en inwoners. Tegen het eind van het jaar zal dit dan uitmonden in een voorstel meerjarenplan 2020-2025.

Download hier het bestuursakkoord:

Share this Post