Omgevingsvergunning NDC geweigerd

Vandaag heeft minister Koen Van den Heuvel zijn beslissing omtrent het NDC kenbaar gemaakt. Hij heeft de omgevingsvergunning voor het bouwen van een NDC in het park Tempelhof geweigerd.

Sinds de vorige legislatuur werd er gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept voor het personeel van de gemeente. In dat kader besliste men om niet de renovatie van het oude gemeentehuis uit te voeren, maar wel een nieuw dienstverleningscentrum (NDC) te bouwen en dat vlak naast het kerkplein in het park Tempelhof.

Ondanks veel protest werd dit dossier toch doorgezet, maar het bleef aangevochten worden. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning van de deputatie, ging de burgeractiegroep Hart voor het Park in beroep bij de minister. Het dossier heeft geen stand gehouden en werd vandaag door de bevoegde minister negatief beoordeeld, waardoor de vergunning niet wordt verleend.

De argumenten die werden gebruikt zijn o.a. het niet inpasbaar zijn in de omgeving en de grootte van het project.

CDE-Vlim.be kiest resoluut voor behoud van het park

Het standpunt van CDE-Vlim.be is altijd duidelijk geweest: voor ons kan het niet in het park. Met deze uitspraak wordt de kans wel erg klein dat het project nog door kan gaan op de huidige locatie.

We weten niet wat Groep Van Roey zal doen en of zij nog verder willen procederen. Hier zullen de gesprekken van de volgende weken duidelijkheid moeten verschaffen.

Vanuit CDE-Vlim.be zijn we bereid om in de geest van het NDC verder te denken om te zorgen dat het dienstverleningsconcept overeind zal kunnen blijven, maar wij zullen een alternatieve locatie voorstellen.

Onze bekommernissen gaan zeker ook uit naar het personeel. Velen onder hen zullen teleurgesteld zijn. De huidige omstandigheden van huisvesting zijn ondermaats en dit weegt op hen. Door het feit dat een definitieve oplossing nog wat langer op zich laat wachten, zullen we trachten om een overgangsperiode te voorzien. We zoeken een oplossing die voor de administratie een betere omgeving biedt en die toch al grotendeels in de lijn van het nieuwe dienstverleningsconcept gaat.

CDE-Vlim.be wil de problemen oplossen met een oog op de toekomst en vanuit een breed draagvlak.

Share this Post