Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing Minister

De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. In het kader van de uitvoering van het lopende PPS-contract met Van Roey zal de gemeente dat beroep instellen naar aanleiding van de door de Minister geweigerde vergunning. Het is vanuit juridisch oogpunt immers voorzichtig en dus aangewezen om die verdere stap te zetten in het licht van de bestaande PPS-overeenkomst en de gesprekken hierover met Groep Van Roey, zonder nu geconfronteerd te worden met complexe en jarenlange juridische procedures.  

Dat betekent dat het besluit van de Minister ook zal worden getoetst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad gaat echter niet over tot een nieuwe inhoudelijke beoordeling van het gehele aanvraagdossier, maar zal enkel een juridische toetsing doen van de gevoerde besluitvormingsprocedure die tot de weigering heeft geleid. Als het beroep zou leiden tot een nietigverklaring, moet de minister opnieuw een inhoudelijke beslissing nemen op basis van hetzelfde dossier met inbegrip van dezelfde adviezen, rekening houdend met de uitspraak van de Raad. De kans op een vergunning op basis van de huidige plannen wordt door de adviseurs van de gemeente als eerder klein ingeschat.

Het lokaal bestuur sprak eerder al het engagement uit om – mochten de plannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum bij het Tempelhof finaal niet doorgaan – het concept maximaal te willen realiseren op een andere locatie. Het bestuur blijft immers uitgaan van de voordelen om zo veel mogelijk dienstverlening op een laagdrempelige manier in één duurzaam gebouw samen te brengen. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie wordt de dialoog opgestart om tot een gedragen oplossing te komen.

In tussentijd gaat de gemeente op zoek naar een tijdelijke oplossing om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. De burgemeester sprak namens het bestuur het engagement uit om binnen het jaar voor een gezonde werkomgeving te zorgen.

Share this Post