In ondersteuning van het Meerjarenplan 2020-2025 verhoogt het gemeentebestuur Beerse-Vlimmeren de aanvullende personenbelasting van 6,0% naar 6,9%

Het Meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Beerse voor de periode 2020-2025 werd vorige week afgerond als het resultaat van een doorgedreven participatieoefening waarbij in sterke mate rekening werd gehouden met de input van heel wat betrokken partners.

Om de doelstellingen die worden vooropgesteld in dit Meerjarenplan te kunnen realiseren, maar vooral om tegemoet te komen aan de verhoogde kosten van veiligheid die door de hogere overheden worden opgelegd, stelt het schepencollege voor om voor de komende jaren de personenbelasting te verhogen van 6,0% naar 6,9%.

Het Lokaal Bestuur Beerse wordt namelijk geconfronteerd met extra investeringen die genomen moeten worden naar aanleiding van verschillende beleidsmaatregelen op federaal en Vlaams niveau. Zo zal er jaarlijks € 900.000 extra moeten worden geïnvesteerd in de veiligheidsdiensten binnen onze gemeente, met name brandweer en politie. Daarnaast verliest de gemeente jaarlijks ongeveer € 1.000.000 aan inkomsten, onder andere door de gevolgen van de taxshift en het wegvallen van de compensatie voor de onroerende voorheffing op bedrijfsinvesteringen. Ondanks deze verhoging blijft het tarief voor de personenbelasting in onze gemeente nog steeds – bewust – onder het Vlaamse gemiddelde van 7,2%.

Het schepencollege is er zich van bewust dat deze weloverwogen maatregel voor haar inwoners een bron van teleurstelling of frustratie kan zijn, maar wil benadrukken dat deze extra middelen zullen worden aangewend voor de ondersteuning van de doelstellingen die in het Meerjarenplan beschreven staan.

Zo worden er over de volledige legislatuur investeringen van in totaal €25 000 000 gepland, waarbij ongeveer de helft gaat naar verbeteringen van onze verkeersinfrastructuur met als zwaartepunt het weren van het zwaar verkeer in onze dorpscentra. Verder wordt er ook sterk ingezet op toegankelijke en hedendaagse dienstverlening op mensenmaat, een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren en een brede ondersteuning voor de zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, de leerlingen en de verenigingen in Beerse-Vlimmeren.

Afgelopen maandag (25 november 2019) werd deze Meerjarenplanning al voorgelegd aan de verschillende adviesraden van de gemeente. Daarna verschijnt de Meerjarenplanning in december nog op de agenda van de gemeenteraadscommissie Financiën & Planning en die van de gemeenteraad.

Share this Post