Er worden strenge voorwaarden opgelegd bij het advies voor de windmolens van Wienerberger

Wienerberger en Eneco dienden een aanvraag in voor het plaatsen van twee windmolens. Het college gaf geen advies in deze zaak, omdat de termijn voor het indienen van advies verstreken was. Na een voorwaardelijke vergunning van de deputatie ging het actiecomité van de buurt in beroep. Het college kon alsnog zijn advies uitbrengen.

Alle adviezen, zowel van de eigen dienst als van de externe instanties, waren (voorwaardelijk) gunstig. Het college kan geen normen inroepen die niet wettelijk zijn vastgelegd, zoals bv. een afstandsnorm ten opzichte van de bewoning.

Toch legde het college een aantal voorwaarden op bij dit gunstig advies. Deze zijn de volgende:

  • De provinciale studie i.v.m locatie windmolens wordt geactualiseerd met specifieke aandacht voor de impact van geluid op de gezondheid, rekening houdend met het nieuwe Vlaamse beleid.
  • De slagschaduw in juni, juli en augustus wordt tot 0 uur herleid volgens de engagementen van de initiatiefnemers;
  • Er dient een monitoringcomité (windteam) te worden opgericht om de omwonenden te betrekken bij het operationeel gevolg van de windmolens (bewoners, actiegroepen, gemeente, Eneco, Campina Energie, Wienerberger);
  • Er wordt dag- en nachtbebakening voorzien;
  • Wienerberger en Eneco realiseren hun engagementen zoals verwoord tijdens het participatietraject met de burgers (financiële participatie van de omwonenden en burgers, korting op de factuur, ondersteuning van renovatieprojecten)
  • Er moet een rechtstreeks meldpunt zijn bij ENECO;

Op deze manier wil CDE-Vlim.be toch tegemoetkomen aan de verzuchtingen van het actiecomité.

Share this Post