Zorgen voor morgen : de zorgwoning

We realiseerden afgelopen week de eerste (vergunde) mobiele zorgwoning in onze gemeente!

Door een kader te creëren waarin de voorwaarden van zulke mobiele zorgwoning duidelijk omschreven staan, wordt onze gemeente één van de eersten in de regio die beleid uitwerkt rond deze groeiende vorm van ouderenzorg.

De voorwaarden die werden opgelegd voor het vergunnen van deze mobiele zorgunit zijn onder andere:

  • De zorgunit moet geplaatst worden met het oog op het onderbrengen van maximum 2 zwaar zorgbehoevende personen ouder dan 65 jaar.
  • De zorgwoning heeft een tijdelijk karakter. Dit wil zeggen dat ze dient verwijderd te worden binnen de 6 maanden na het overlijden de bewoner(s).
  • De zorgunit krijgt geen afzonderlijk huisnummer toegekend.

Uiteraard worden de voorwaarden bepaald naar het specifiek karakter van de aanvraag.

Als partij zijn wij enorm fier dat we dit stukje beleid hebben kunnen realiseren. Het biedt alternatieve toekomstperspectieven voor onze inwoners die graag dicht bij huis willen oud worden.

Share this Post