DEFINITIEF : NDC komt NIET in het PARK

Tijdens de vorige legislatuur werd er gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept voor het personeel van onze gemeente. In dat kader besliste de beleidsploeg 2012-2018 om het NDC te bouwen naast het kerkplein in Park Tempelhof. Ondanks veel protest én een genegeerde volksraadpleging handhaafde het vorige bestuur zijn plannen. Burgeractiegroep ‘Hart voor het park’ ging daarop, na afleveren omgevingsvergunning van de deputatie, in beroep bij de minister. Op 6 maart 2019 vernietigde de minister de vergunning. Argumenten die werden aangehaald ter weigering van de vergunning waren o.a. de grootte van het project én niet inpasbaar in de omgeving.

De beslissing van de minister werd ondertussen getoetst aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze handhaafde het negatief advies.

We kunnen hiermee stellen dat het NDC niet in het Park Tempelhof wordt gebouwd en dat deze optie definitief van tafel is.   De huidige legislatuur heeft intussen gezorgd dat het personeel tegen de vooropgestelde termijn in een gezonde werkomgeving zit en het engagement uitgesproken ter ontwikkeling van een gedragen en gezamenlijke visie van een nieuw concept op een andere locatie in een brede visievorming.

Hopelijk kunnen we nu alle neuzen in dezelfde richting krijgen voor een nieuw project.

Share this Post