Dading vrijwaart gemeente van verdere kosten

Na een duidelijke “neen” voor het NDC investeerde de vorige meerderheid nog 573.000 € in hun project. Weggesmeten geld blijkt.

In 2016 stemde bijna 80 procent van de opgekomen burgers bij een volksraadpleging tegen de bouw van een NDC in het park. De toemalige meerderheid negeerde dit en zette hun project toch door. Zonder democratische legitimatie werd tijdens de vorige legislatuur 573.262,91 € inclusief B.T.W. uitgegeven om te komen tot de bouw van een NDC in het park. Bezorgde burgers bleven het project aanvechten. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning van de deputatie ging de burgeractiegroep Hart voor het Park in beroep. Het bestaande dossier hield geen stand en de raad voor vergunningsbetwistingen veegde de locatie van tafel. Ons standpunt werd hierin nogmaals bevestigd. Het project kan niet gerealiseerd worden in het park. Spijtig genoeg werd de belastingbetaler de dupe van de grillen van de vorige legislatuur.

Dankzij de dading die het huidige bestuur overeenkwam met Van Roey zijn er, gelukkig, geen verdere bijkomende kosten meer voor de huidige legislatuur. Tevens wordt met deze dading een dure gerechtelijke procedure met een zéér onzekere financiële uitkomst vermeden.

Bijgevoegd info uit de overeenkomst: Met een schrijven d.d. 28 oktober jl. verklaarde Groep Van Roey zich schriftelijk akkoord het project stop te zetten én de samenwerking te beëindigen met gesloten beurzen, wat inhoudt dat tot slot van alle rekening 473.771 EUR, excl. BTW of 573.262,91 EUR, incl. BTW werd betaald.

Via het participatieproject Visie 2340 steken we de hand uit, over de partijgrenzen heen, om onder andere ook een nieuw voorstel uit te werken voor een administratief centrum. Hopelijk wordt deze uitgestoken hand aangenomen en komen we tot een resultaat dat elke burger van Beerse-Vlimmeren ten goede komt.

Share this Post