Beerse Toost 2022

Beerse Toost 2022

Beerse Toost 2022 wordt uniek ! Dit zijn de ingrediënten: leuke wandelingen in de groene omgeving van de Ginnekenshoek, een sfeervol herfstterras en een herfstbarbecue met gastronomische hamburgers om vingers en duimen af te likken … Voor de kleinsten is een springkasteel voorzien en ook voor de volwassenen is er animatie. Benieuwd? Kom maar af!

Droevig nieuws

Droevig nieuws

Met grote verslagenheid en diep bedroefd melden we jullie het overlijden van Rommy Swinnen. Onze gedachte en medeleven gaan in de eerste plaats naar de familie. Hopelijk kunnen mooie herinneringen de pijn van dit immens verdriet en verlies wat verzachten. ” Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde stormen en golven alleen had je de wind niet mee” – Rommy Swinnen 17 juni

Read More

Staf Willemsens stopt

Staf Willemsens stopt

Lees je graag een interview van burgemeester Bart met Staf na 21 jaar politiek voeren als schepen en burgemeester. Kijk in de rubriek nieuwsbrieven.

Participatie in een nieuwe vorm

Participatie in een nieuwe vorm

Kortelings hebben we een vragenronde gestart via een platform. Hebben jullie een mening die je wil delen over een kiosk in Beerse ? Aarzel niet en klik op het ZUURSTOF logo. Bron afbeeldingen : Heemkundige Kring De Vlierbes , Zuurstof

Paaseierenworp 2021

Paaseierenworp 2021

Naar jaarlijkse gewoonte zouden we maar al te graag de Paaseirenworp organiseren. Wie herinnert zich niet het leuke moment dat het reusachtige paasei vele kleine eitjes dropt op De Singel. Zoals vele andere toffe dingen gaat het dit jaar spijtig genoeg niet door. MAAR we hebben een alternatief ! In uw brievenbus vond u 2 kleurplaten. Haal je beste kleurtalent maar boven, vergeet zeker niet je naam en adres in

Read More

WEGEN & WERKEN

WEGEN & WERKEN

De werken aan de Schransdriesstraat- Kapelstraat zijn al een tijdje bezig. Het grote doel van de werken bestaat in het verhogen van zowel de verkeersveiligheid als verkeersleefbaarheid. Acties : – Wegwerken van het pijnpunt voor de fietser aan de Kapelstraat – Verkeerslichten aan het kruispunt van de Schransdriesstraat en Kapelstraat. – Vernieuwing van de fietspaden. Goede infrastructuur vermindert aantal ongevallen. – Verhoogd wegdek over de ganse lengte van de school

Read More

Participatieproject met alle politieke partijen : ontwikkeling van een langetermijnvisie

Participatieproject met alle politieke partijen : ontwikkeling van een langetermijnvisie

Zoals beloofd in het programma van CDE-Vlim.be en vastgelegd in het bestuursakkoord met BEERSEPlus, starten de meerderheidspartijen samen met de oppositiepartijen een groot en uniek project, waarin participatie, over de partijgrenzen heen, centraal staat. Samen willen we, in het kader van streven naar continuïteit over de legislaturen heen, een lange termijnvisie uitwerken.  Hierbij staan vier thema’s centraal: zorg & welzijn, onderwijs, patrimoniumbeheer en ondersteuning van verenigingen. Luisteren naar elkaar, meningen

Read More

DEFINITIEF : NDC komt NIET in het PARK

DEFINITIEF : NDC komt NIET in het PARK

Tijdens de vorige legislatuur werd er gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept voor het personeel van onze gemeente. In dat kader besliste de beleidsploeg 2012-2018 om het NDC te bouwen naast het kerkplein in Park Tempelhof. Ondanks veel protest én een genegeerde volksraadpleging handhaafde het vorige bestuur zijn plannen. Burgeractiegroep ‘Hart voor het park’ ging daarop, na afleveren omgevingsvergunning van de deputatie, in beroep bij de minister. Op 6 maart 2019

Read More

Zorgen voor morgen : de zorgwoning

Zorgen voor morgen : de zorgwoning

We realiseerden afgelopen week de eerste (vergunde) mobiele zorgwoning in onze gemeente! Door een kader te creëren waarin de voorwaarden van zulke mobiele zorgwoning duidelijk omschreven staan, wordt onze gemeente één van de eersten in de regio die beleid uitwerkt rond deze groeiende vorm van ouderenzorg. De voorwaarden die werden opgelegd voor het vergunnen van deze mobiele zorgunit zijn onder andere: De zorgunit moet geplaatst worden met het oog op

Read More