Er worden strenge voorwaarden opgelegd bij het advies voor de windmolens van Wienerberger

Er worden strenge voorwaarden opgelegd bij het advies voor de windmolens van Wienerberger

Wienerberger en Eneco dienden een aanvraag in voor het plaatsen van twee windmolens. Het college gaf geen advies in deze zaak, omdat de termijn voor het indienen van advies verstreken was. Na een voorwaardelijke vergunning van de deputatie ging het actiecomité van de buurt in beroep. Het college kon alsnog zijn advies uitbrengen. Alle adviezen, zowel van de eigen dienst als van de externe instanties, waren (voorwaardelijk) gunstig. Het college

Read More

In ondersteuning van het Meerjarenplan 2020-2025 verhoogt het gemeentebestuur Beerse-Vlimmeren de aanvullende personenbelasting van 6,0% naar 6,9%

Het Meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Beerse voor de periode 2020-2025 werd vorige week afgerond als het resultaat van een doorgedreven participatieoefening waarbij in sterke mate rekening werd gehouden met de input van heel wat betrokken partners. Om de doelstellingen die worden vooropgesteld in dit Meerjarenplan te kunnen realiseren, maar vooral om tegemoet te komen aan de verhoogde kosten van veiligheid die door de hogere overheden worden opgelegd, stelt het

Read More

Groen licht voor kunstgrasveld Vlimmeren Sport

Groen licht voor kunstgrasveld Vlimmeren Sport

Kon. Vlimmeren Sport heeft momenteel slechts één volwaardig wedstrijdveld, dit is onvoldoende om gedurende het ganse seizoen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen trainen EN wedstrijden spelen.  Door de aanleg van een volwaardig gehomologeerd kunstgrasveld kunnen we tegemoetkomen aan de vraag naar bijkomende speel en trainingsruimte. Met veel plezier melden we dat het bestek in de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd met daarin de opdracht voor het leveren en plaatsen van

Read More

Beleidsnota Dierenwelzijn Gemeente Beerse

Beleidsnota Dierenwelzijn Gemeente Beerse

Wat zegt Wikipedia over dierenwelzijn? Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting. De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan.
Op 14 augustus 1984 werd de “Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren”, beter gekend als “De Dierenwelzijnswet” goedgekeurd. Volgens deze wet dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor zwervende, verloren of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Het chippen en registreren van honden was reeds langer verplicht. Op 1 april 2018 traden de nieuwe regels in werking voor de identificatie en registratie van katten.
Deze decretale beslissingen zijn de leidraad geweest in het opstellen van dit beleidsplan.

Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing Minister

Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing Minister

De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. In het kader van de uitvoering van het lopende PPS-contract met Van Roey zal de gemeente dat beroep instellen naar aanleiding van de door de Minister geweigerde vergunning. Het is vanuit juridisch oogpunt immers voorzichtig en dus aangewezen om die verdere stap te zetten in het licht van de bestaande PPS-overeenkomst en de gesprekken

Read More

Omgevingsvergunning NDC geweigerd

Omgevingsvergunning NDC geweigerd

Vandaag heeft minister Koen Van den Heuvel zijn beslissing omtrent het NDC kenbaar gemaakt. Hij heeft de omgevingsvergunning voor het bouwen van een NDC in het park Tempelhof geweigerd. Sinds de vorige legislatuur werd er gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept voor het personeel van de gemeente. In dat kader besliste men om niet de renovatie van het oude gemeentehuis uit te voeren, maar wel een nieuw dienstverleningscentrum (NDC) te bouwen

Read More

Een verdiend akkoord

Een verdiend akkoord

CDE-Vlim.be slaat de handen in elkaar met BEERSEPlus om de volgende zes jaren het beleid van de gemeente Beerse uit te maken. Na weken van onderzoek, informatie verzamelen, gesprekken voeren, duiding krijgen en gesprekken voeren met alle partners was het voor CDE-Vlim.be duidelijk: om ons programma maximaal te realiseren wordt BEERSEPlus de beste partner. De kiezer had de kaarten erg moeilijk gedeeld bij de gemeenteraadsverkiezing. De oppositie kwam sterk uit

Read More

Vertraging RUP zonevreemde recreatie

Vertraging RUP zonevreemde recreatie

N-VA zoekt modder om mee te smijten bij gebrek aan waarheden. We merken dat N-VA stilaan zijn negatieve campagne op gang trekt. Aangezien ze een stilstandbeleid van vijf jaar moeten gaan verdedigen en dat niet te rijmen valt met hun kracht van verandering, moeten ze leugens naar buiten brengen en de schuld doorschuiven naar anderen. Vandaag lazen we in de krant dat CDE-Vlim.be verantwoordelijk zou zijn voor het vertragen van

Read More

Uitstel oplossing gemeentehuis door meerderheid zet gezondheid gemeentepersoneel op het spel

Uitstel oplossing gemeentehuis door meerderheid zet gezondheid gemeentepersoneel op het spel

Gisteren, 25 april 2018, zagen we op RTV burgemeester Smans (N-VA) toelichting geven over de verhuis van het personeel in het gemeentehuis. CDE-Vlim.be betreurt ten zeerste dat het personeel van de gemeente zo in de kou wordt gezet. De huidige meerderheid wist bij de beslissing die ze namen om het NDC te bouwen dat er nog enkele jaren moest verder gewerkt worden in het huidige gemeentehuis. Het lijkt alsof de

Read More

Paaseierenworp 2018

Paaseierenworp 2018

Dankzij CDE-Vlim.be lieten de paasklokken traditiegetrouw paaseieren uit de lucht vallen aan de Singel in Beerse. De kinderen van Beerse waren massaal op post om te rapen. Wie goed zocht kon zelfs op de foto met de paashaas. Bekijk hier onze aftermovie. Smakelijk!