Dading vrijwaart gemeente van verdere kosten

Dading vrijwaart gemeente van verdere kosten

Na een duidelijke “neen” voor het NDC investeerde de vorige meerderheid nog 573.000 € in hun project. Weggesmeten geld blijkt. In 2016 stemde bijna 80 procent van de opgekomen burgers bij een volksraadpleging tegen de bouw van een NDC in het park. De toemalige meerderheid negeerde dit en zette hun project toch door. Zonder democratische legitimatie werd tijdens de vorige legislatuur 573.262,91 € inclusief B.T.W. uitgegeven om te komen tot

Read More

Parallelweg – Nieuwe Dreef: geen soap maar pure realiteit.

Blijkbaar heeft de grootste oppositie partij nog altijd niet begrepen dat de waarheid verkondigen via sociale media en pers, nog steeds het beste is. Wij zetten hier alles op een rijtje waarom het college in zitting van 1 april, de motivatienota voor een tracékeuze ontsluiting kanaalzone west, heeft goedgekeurd. Dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen om het zwaar verkeer uit van Beerse-centrum en Den Hout te weren,

Read More

Bestuursakkoord 2019-2025

Bestuursakkoord 2019-2025

CDE-Vlim.be en BEERSEPlus gaan de komende 6 jaar voor een duurzaam, participatief en innovatief beleid in samenwerking met een hele rijke waaier aan verenigingen, organisaties en ondernemingen. In dit bestuursakkoord dat al in ruime mate rekening houdt met input van bovenstaande groepen, wordt ingegaan op alle aspecten van zowel gemeente, OCMW, AGB en scholengemeenschap en deze worden opgedeeld volgens onderstaand schema : A. Strategische projecten B. Veiligheid C. Burger en

Read More

Samenwerken over grenzen heen

Functies in de samenleving. In het derde millennium van onze tijdrekening leven we in een samenleving die zo organisch in elkaar zit dat we niet anders kunnen dan over gemeentegrenzen heen denken. Geen enkel dorp of geen enkele stad bestaat nog op zichzelf. Ons land bestaat dus niet langer uit een lappendeken van gemeentes, maar wel uit een ingewikkeld kluwen van functies die op elkaar aangewezen zijn. Het is dan

Read More

RUP Zonevreemde recreatie

Op de gemeenteraad werd vanavond het veelbesproken dossier rond zonevreemde recreatie definitief vastgesteld. De visvijver Witven en sportcluster Leetereind genieten onze volledige steun. Ook het ruiterterrein heeft onze steun, maar bij het deelRUP van de ruiterverenigingen hebben we toch onze bedenkingen. Dit dossier brengt mogelijks het wegentracé van de parallelweg in het gedrang (zie ook ons vorig bericht).

Vertraging RUP zonevreemde recreatie

Vertraging RUP zonevreemde recreatie

N-VA zoekt modder om mee te smijten bij gebrek aan waarheden. We merken dat N-VA stilaan zijn negatieve campagne op gang trekt. Aangezien ze een stilstandbeleid van vijf jaar moeten gaan verdedigen en dat niet te rijmen valt met hun kracht van verandering, moeten ze leugens naar buiten brengen en de schuld doorschuiven naar anderen. Vandaag lazen we in de krant dat CDE-Vlim.be verantwoordelijk zou zijn voor het vertragen van

Read More

Uitstel oplossing gemeentehuis door meerderheid zet gezondheid gemeentepersoneel op het spel

Uitstel oplossing gemeentehuis door meerderheid zet gezondheid gemeentepersoneel op het spel

Gisteren, 25 april 2018, zagen we op RTV burgemeester Smans (N-VA) toelichting geven over de verhuis van het personeel in het gemeentehuis. CDE-Vlim.be betreurt ten zeerste dat het personeel van de gemeente zo in de kou wordt gezet. De huidige meerderheid wist bij de beslissing die ze namen om het NDC te bouwen dat er nog enkele jaren moest verder gewerkt worden in het huidige gemeentehuis. Het lijkt alsof de

Read More