CDE & Vlim logo

Oplossing in dossier van het gemeentehuis. Samenwerken loont !

Kurt Wijnants

2023/05/24

Nadat de raad voor vergunningsbetwistingen de plannen om een gemeentehuis in het park te bouwen definitief naar de prullenmand verwees, spraken we ons uit voor een nieuw engagement. Dat engagement had de volgende speerpunten :

  • het ontwikkelen van een gedragen en gezamenlijk project op een andere locatie dan Park Tempelhof
  • een gezonde en duurzame werkplek realiseren in het kader van een kwalitatieve dienstverlening
  • samenwerken over partijgrenzen heen is duidelijk een aangewezen scenario om het in de tijd ontstane spanningsveld in ons dorp te counteren
  • de burger van Beerse krijgt een voorstel dat een groot draagvlak kent. We willen geen verdeeld dorp maar rust creëren.

Op initiatief van Burgemeester Bart Craane werd de afgelopen periode, door het lokaal bestuur én in samenwerking met alle partijen, een intensief traject gelopen. Alle partijen zaten, samen met een vertegenwoordiging van de administratie, als gelijke partners aan tafel.

We zijn dankbaar dat iedereen de uitgestoken hand heeft aangenomen en zo heeft meegewerkt aan een voorstel in een nieuwe visie. De realisatie van het Dienstverleningscentrum (DVC) wordt de site van Bisschopslaan 56 , daar waar het oude gemeentehuis nu staat. Door alle partijen werd een engagementsverklaring ondertekend om de beslissingen kracht bij te zetten. Om de financiële haalbaarheid ook in groep te bespreken wordt er ook een stuurgroep “financiën en patrimonium” opgestart.

Problemen oplossen en samenwerken zijn de motor van deze realisatie.

Met dankt aan iedereen die zich hard heeft ingezet om tot dit resultaat te komen.

Meer info op de website van de gemeente Beerse