Onze kandidaten

Ontdek hier onze 25 toppers:

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Bart Craane

Bart Craane

1

“Ik geloof in eerlijke en propere politiek

die rekening houdt met mensen”

.

Een rustig en veilig dorp, met een onbezorgd verenigingsleven. Dat is absoluut waar ik voor wil gaan. Al sinds m’n 17de beweeg ik me in het jeugdwerk en verenigingsleven en zie ik wat er leeft.

.

Wat ik toen voor jongeren deed, wil ik nu voor onze gemeente doen. Samen wil ik op zoek naar oplossingen rond de toegang voor de jeugdpleinen, de dossiers van het gemeentehuis en de Nieuwe Dreef. Veiligheid staat voor mij voorop!

[fblike]

 • icon
Isabelle Druyts

Isabelle Druyts

2

“Het liefst van al breng ik mensen samen”

.

Mijn droom is van ons dorp een mooi dorp te maken, in alle opzichten. Zowel in mijn persoonlijk leven als in de politiek wil ik mensen gelukkig maken door te luisteren, helpen en mensen een goed gevoel te geven.

.
Mijn prioriteiten zijn het onderhoud van onze wegen en infrastructuur en de toegankelijkheid van gebouwen. Onze diensten mogen geen ivoren toren zijn, maar moeten een plek worden waar mensen zich thuis voelen.

[fblike]

 • icon
Annemie Guns

Annemie Guns

3

“Zorgthema’s in ruime zin
houden mij heel erg bezig!”

.

In mijn vrije tijd vind je me vaak op de terreinen van Vlimmeren sport. Dat in combinatie met mijn job als diensthoofd bij CM zorgt ervoor dat ik met ontzettend veel mensen in contact kom.

.
Ik wil heel graag hun stem vertegenwoordigen! Thema’s rond zorg, daar wil ik me voor inzetten, met in het bijzonder aandacht voor mantelzorg, vrijwilligers, mensen in armoede en assistentiewoningen in Vlimmeren en Beerse den Hout.

[fblike]

 • icon
Marc Veulemans

Marc Veulemans

4

“Ik wil een veilig en sportief
Beerse waar mensen zich
comfortabel kunnen verplaatsen!”

.

Ik wil de Beersenaar vertegenwoordigen om een aanspreekpunt te zijn. Luisteren én handelen, als er een probleem is moet dat opgelost kunnen worden. De sportaccommodaties in orde houden, de voeten fietspaden optimaliseren zijn ook punten die ik verwezenlijkt wil zien worden.

.
Ook moeten we er absoluut voor zorgen dat alle mensen zich op een comfortabele manier kunnen verplaatsen in het verkeer. Veiligheid en sportiviteit staan voor mij hoog op het prioriteitenlijstje.

[fblike]

 • icon
Ingrid Van Genechten

Ingrid Van Genechten

5

“Goed besturen is vooral goed
luisteren naar onze inwoners!”

.

Samen met onze inwoners, onze vrijwilligers en al onze verenigingen wil ik voor een beter Beerse gaan waar het goed is om te wonen. De ervaring vanuit het bedrijfs-en verenigingsleven komt enorm goed van pas. Lokale politiek is immers een kwestie van deugdelijk bestuur en verantwoorde keuzes maken. Eerlijk beleid, dat is waar ik voor sta!

.

Het is mijn ambitie om in de toekomst het zwaar verkeer uit het centrum te weren. Verder dialoog omtrent de ontsluitingsroute is absoluut noodzakelijk. Ook een grondige heraanleg van fiets en voetpaden is één mijn stokpaardjes.

[fblike]

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Michaël Maes

Michaël Maes

6

“Voor onze jeugd wil
ik mij keihard inzetten!”

.

Ik ben al jaren actief in verschillende verenigingen: voetballen bij Lentezon, tennissen bij TC De Dageraad en turnen bij turnkring Olympia. Daarna ging het van regisseren bij JH Korridor, mijn studentenraad in Leuven vertegenwoordigen tot animeren bij Kazou.

.

Binnen onze gemeente merk ik dat heel wat punten aan verbetering toe zijn, zeker ook voor onze jeugd. Belangrijk in deze campagne zijn voor mij de vrijwilligers en verenigingen. Ik wil kansen geven aan jongeren om dingen te ondernemen, de G-sport ondersteunen en de (digitale) communicatie van Beerse verbeteren.

.

Meer weten? www.michaelma.es 

.

[fblike]

 • icon
 • icon
 • icon
Silke Schellekens

Silke Schellekens

7

“De kinderopvang in beerse kan
zoveel beter. Daar ga ik voor!”

.

Ik wil mij engageren voor kinderopvang, onderwijs en jeugd. Ik ken als geen ander de pijnpunten op vlak van kinderopvang. Daar moet iets aan gebeuren! Ik studeerde zelf voor leerkracht secundair onderwijs dus ik weet ook daar waar het schoentje wringt.

.

Ook op digitaal vlak heeft onze gemeente nog heel wat te leren, daarom wil ik mijn jeugdig enthousiasme en kennis van sociale media inzetten om ook zo Beerse toegankelijker te maken voor iedereen.

[fblike]

 • icon
 • icon
 • icon
Heidi Roelands

Heidi Roelands

8

“wat voor mij mag veranderen, is
meer samenwerking tussen de partijen!”

.

Beerse bruist en heeft veel sterke troeven op het vlak van wonen, cultuur, sporten, werken, … In deze campagne wil ik staan voor leefbare ruimte voor iedereen! Ik streef naar een veilige gemeente waar het aangenaam vertoeven is.

.

Ik kijk ook bewust verder dan vandaag! Onze kinderen moeten veilig kunnen opgroeien: een efficiënte kinderopvang en verenigingen die de nodige ondersteuning krijgen, vind ik ontzettend belangrijk.

[fblike]

 • icon
 • icon
Werner Maes

Werner Maes

9

“Sport is meer dan enkel bewegen.
Sporten brengt mensen samen!”

.

Mensen zien samenwerken en daar een steentje aan kunnen bijdragen doet mij leven, geeft me veerkracht en energie. Daarom wil ik mij in Beerse-Vlimmeren heel hard inzetten voor alles wat betrekking heeft op het sportgebeuren. Met bijzondere aandacht voor G-werking in de clubs.

.

Sport is verbinden door bewegen. Ik droom van een dorp waar de verschillende sportverenigingen elkaar versterken en ondersteunen.

[fblike]

 • icon
Luc Driesen

Luc Driesen

10

“Ons dorp is zo mooi, laat ons
het dan ook leefbaar houden!”

.

Ik wil vooral dat Beerse een leefbaar dorp blijft. Zo wil ik bijvoorbeeld het organiseren van een evenement in Beerse willen vergemakkelijken. Samen met de horeca en de middenstand moet dit mogelijk zijn! Daarnaast vind ik élke inwoner belangrijk, of je nu in Beerse of Vlimmeren woont.

.

Als ik door het centrum kuier, dan besef ik hoe mooi ons dorp is. En dan is mijn wil groot om dit voor iedereen van ons zo leefbaar en aangenaam mogelijk te houden.

[fblike]

 • icon
 • icon
Indra Van Der Steen

Indra Van Der Steen

11

“Samen wil ik mooie resultaten
behalen waar iedereen iets aan heeft”

.

Het welzijn van de Beersenaar staat voor mij op de eerste plaats. Iedereen verdient een luisterend oor en iemand die helpt naar het zoeken van een oplossing. Dat leerde ik van mijn vader, Medard Van Der Steen, die zich voor zijn overlijden jarenlang inzette voor onze inwoners.

.

Zo wil ik heel graag de mooie plekjes in Beerse behouden zoals het park en Don Bosco, waar voor zovelen van ons prachtige herinneringen aan vast hangen. Ook wil ik graag meer positieve aandacht voor onze jeugd!

[fblike]

 • icon
 • icon
 • icon
Chris Cnaepkens

Chris Cnaepkens

12

“onze middenstand verdient
meer aandacht”

.

Mijn werk is mijn passie en daarom wil ik mij ten dienste stellen voor de inwoners van Beerse! Ik wil me inzetten voor alles wat te maken heeft met horeca, toerisme en handelaars. Dat geeft me energie.

.

Omdat ik zelf een winkel heb, vang ik vaak de pijnpunten op die leven bij collega’s. Die wil ik aankaarten en verbeteren waar kan. Vele beetjes samen kunnen volgens mij een grote verandering teweeg brengen!

[fblike]

 • icon
 • icon
Nelly Mols

Nelly Mols

13

“Het is al leuk om te wonen in Beerse.
tegelijk heeft het nog veel potentieel.”

.

Iedere Beersenaar verdient een stem! Duurzaamheid, respect en zorg zijn voor mij enorm belangrijk. Ik wil samen met onze groep gaan voor een beter Beerse, met aandacht voor de verschillende lagen van de gemeenschap. De leefbaarheid van Den Hout en de Ginnekenshoek in het bijzonder liggen mij nauw aan het hart.

.

Als ik één ding zou kunnen veranderen in Beerse, is het een langetermijnvisie qua projecten, mobiliteit, wonen en woonprojecten, zorg voor ouderen die thuis blijven wonen… Om een mooie toekomst te garanderen voor ons dorp is dit van groot belang.

[fblike]

 • icon
 • icon
Freddy Smans

Freddy Smans

14

“een duurzame toekomst voor alle
generaties, daar wil ik voor gaan!”

.

Beerse en Vlimmeren moeten plezant blijven om te wonen en waar het aangenaam vertoeven is. Met mijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad en als schepen wil ik de politiek opnieuw mee kleuren.

.

Een open beeld op de toekomst met een goede ruimtelijke ordening is voor mij van groot belang. Wonen en werken moeten beter op elkaar afgestemd worden, zodat Beerse een veilige en gezonde omgeving wordt. Meer en betere fietspaden en minder verkeersdruk!

[fblike]

 • icon
 • icon
Rommy Swinnen

Rommy Swinnen

15

“Voor mij telt Elke inwoner!”

.

Ik wil me inzetten voor de 3 R’en. De eerste is RUST: veiligheid in je buurt, op straten en (speel)pleinen,… Iedereen verdient een rustige en veilige omgeving. De tweede is REIN: beter groenonderhoud op onze straten, pleinen, natuurgebieden, kerkhoven. Veilige en onderhouden ruimtes. De derde is REGELMAAT: elke dag luisteren naar elke inwoner en regelmatig correcte en duidelijke communicatie uitsturen.

.

Een luisterend oor bieden, een lach en een traan, er zijn voor elkaar. In je familie, vereniging, buurt of werk,… Samen staan we sterk! Met z’n allen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor een probleem. Elke burger telt, niet enkel het bestuur!

[fblike]

 • icon
 • icon
Michiel Dockx

Michiel Dockx

16

“Via de politiek wil ik de jeugd
in onze gemeente ondersteunen!”

.

Mijn engagement voor de jeugd van Vlimmeren is groot, in mijn studententijd was ik bestuurslid en later voorzitter van Jeugdhuis Wiedes. Ook was ik tot voor kort actief als voorzitter van de jeugdraad.

.

Nu heb ik besloten deze rol in te ruilen voor een plaats op de verkiezingslijst. Ik wil mij toeleggen op de politiek in onze gemeente om zo onze jeugd te ondersteunen. Ik hoop onze inwoners op een correcte manier te kunnen bijstaan in hun vragen en projecten binnen onze gemeente.

[fblike]

Nancy Snels

Nancy Snels

17

“Iedere burger zou een trotse ambassadeur
moeten zijn van ons dorp!”

.

Ik wil luisteren naar de burger en hen het zo aangenaam mogelijk maken om in ons dorp te wonen en vooral te kunnen blijven wonen.

.

Voor mij zijn sociale beleving, veiligheid en de mogelijkheid om op je oude dag in eigen dorp te kunnen leven dan ook van groot belang.

.

Open communicatie en een open geest zijn mijn stokpaardjes: ik hoop dit via deze weg ook in onze gemeente te kunnen realiseren!

[fblike]

 • icon
 • icon
 • icon
Joyce Adriaenssen

Joyce Adriaenssen

18

“Ik wil het standpunt van de
jongeren vertalen naar een visie”

.

Een belangrijk thema voor mij binnen onze gemeente is veiligheid. Ik werk als bewakingsagente, dus ik ervaar elke dag hoe nodig dit is. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen, maar zich ook veilig kunnen verplaatsen.

.

Ik wil me binnen Beerse vooral gaan inzetten voor sport, jeugd & veiligheid. Het liefst zie ik alle jeugd- en sportverenigingen zich verder ontwikkelen met de ondersteuning die zij verdienen.

[fblike]

 • icon
 • icon
Jef Goossens

Jef Goossens

20

“geef mij maar een veilige
omgeving rond onze scholen”

.

Een veilige schoolomgeving en het zware verkeer uit het centrum zijn belangrijke verkiezingspunten voor mij. Ook wil ik meer mensen aanzetten tot bewegen. En niet te vergeten: onze bestuurders moeten bereikbaar zijn voor alle inwoners.

.

Niet alles maar wel bijna alles kan beter! Kort, krachtig en duidelijk tot gefundeerde besluiten komen is waar ik met onze gemeentepolitiek naartoe wil.

[fblike]

Marina Seels

Marina Seels

21

“Ik wil het beste in Beerse
naar boven halen!”

.

Met mijn deelname aan de verkiezingen wil ik het goede in Beerse naar boven halen. Ik woon zelf al jaren op Den Hout en wil me hier dan ook ten volle voor inzetten.

.

De Nieuwe Dreef ligt mij nauw aan het hart, ik heb er zelf mijn jeugdjaren beleefd en ik zou het jammer vinden dat dit verloren gaat door té grote veranderingen. Kunnen blijven genieten van de natuur en de rust vind ik een must!

[fblike]

Richelle Esajas

Richelle Esajas

22

 

“Ik wil anderen helpen,
dat geeft mij energie!”

.

Omgaan met kwetsbare groeperingen houdt me zeer sterk bezig. Ik heb zelf
genoeg meegemaakt om te weten hoe mensen geholpen kunnen
worden. Ik ben geboren in Suriname, groeide op in Nederland en
woon nu ruim 11 jaar in Beerse. Bij het OCMW in Beerse kreeg ik de
kans om me te bewijzen en nu werk ik daar.

.

Ik ben sociaal ingesteld en hou van open communiceren. Zo wil
ik mijn steentje bijdragen aan de politiek.
Zorgen voor onze mensen is ten slotte een
plicht van ons gemeentebestuur.

.

[fblike]

 • icon
Jan Horemans

Jan Horemans

23

“Politiek moet ervoor zorgen dat
mensen dicht bij elkaar komen”

.

Ik wil me graag voor elke inwoner van onze gemeente inzetten. Zelf ben ik actief in ons verenigingsleven: KVG, de vzw van de wijk Hemelrijk en ik doe ook vrijwilligerswerk.

.

Mijn droom? Dat Beerse een aangenaam en veilig dorp wordt. Het zware verkeer uit het centrum van Beerse krijgen, is een goed startpunt. Dat is ook meteen hetgeen waar ik voluit voor wil gaan: veiligheid en verkeer en meer steun voor onze verenigingen.

[fblike]

 • icon
 • icon
 • icon
Kurt Wijnants

Kurt Wijnants

24

“Beerse moet onze thuis zijn,
een plaats waar we rust vinden.”

.

Via mijn vader, Staf, die ontvanger was, leefde gemeentepolitiek in het gezin. Mijn grootste drive om aan politiek te doen is het verschil maken. Een plan op lange termijn mee uitbouwen voor een gemeente in een zeer snel evoluerend land, dat is mijn doel.

.

Campagnepunten die voor mij prioriteit hebben, zijn een duurzame oplossing voor ons wegennet, een aantrekkelijke handelskern en het meerjarenplan van het woonzorgcentrum. Correcte communicatie is ontzettend belangrijk.

[fblike]

 • icon
 • icon
Staf Willemsens

Staf Willemsens

25

“Als ik één ding zou kunnen veranderen,
is het de kinderarmoede bannen.”

.

Noem mij gerust een Beersenaar in hart en nieren. Ik wil een leefbare wereld creëren waarin onze kinderen en kleinkinderen gelukkig kunnen leven. Daarom zijn duurzaamheid, milieu en zorg ongelooflijk belangrijk voor mij. 

.

Politiek kreeg ik met de paplepel mee, mijn vader was jarenlang voorzitter van het OCMW. Na al mijn jaren in de politiek, weet ik één ding zeker: we moeten inzetten op onze toekomstige generaties.

[fblike]

Share this Page